Image-Description

Penulis

Sumit Kumar Mandal

Sumit Kumar Mandal, mengambil PhD pada Columbia University di New York dan pernah menjadi Peneliti Tamu di Cornell University. Sekarang jadi dosen pada Institut Kajian Malaysia dan Antarbangsa (IKMAS), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia.